AVÍS LEGAL

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, TOT ESPORT SERVEIS ESPORTIUS I DE LLEURE (a partir d’ara “TOT ESPORT”) informa de que és titular del website www.totesport.es. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, TOT ESPORT informa de les següents dades i domicili fiscal a 08870, Sitges, la direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és [email protected].

REGIM DE RESPONSABILITATS

La pàgina web TOT ESPORT  proporciona gran diversitat d’informació, serveis com activitats i diferents dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per TOT ESPORT contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

TOT ESPORT  no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en la seva website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços. TOT ESPORT declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, TOT ESPORT no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

TOT ESPORT es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de la seva pàgina web. Tant en el que fa referència als continguts de la web, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva web, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per TOT ESPORT contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les website.

POLÍTICA DE COOKIES

TOT ESPORT es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per la seva pàgina web per tal de facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, TOT ESPORT informa que les cookies s’associen a l’usuari de forma anònima i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal•lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a la pàgina web de  TOT ESPORT no serà preceptiva la instal•lació de cookies.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els drets de propietat intel•lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen a TOT ESPORT. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel•lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. En compliment de la Llei de la Propietat Intel•lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de TOT ESPORT.

ACCIONS LEGALS

TOTESPORT es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l’ incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i TOT ESPORT es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i TOT ESPORT, els jutjats o tribunals propis de la localitat de VILANOVA I LA GLETRÚ.